Φυσική ΣΤ': Ενέργεια

[[iframe src="https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=mpq5a67a9211368b&iframe=1" frameborder="0" style="width:100%;max-width:700px;" height="800"]]