Λογισμικό Γλώσσας Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού

Εργασία αξιολόγησης του λογισμικού από το Ν. Μπαλκίζα

Πώς θα αξιοποιούσατε το λογισμικό με τους μαθητές σας;

Προσθήκη νέου σχολίου
ή Σύνδεση ως χρήστης Wikidot
(will not be published)
- +