Μαγικό τετράγωνο
mag.jpg
Ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στο αρχείο
Αν θέλετε έτοιμο το αρχείο excel πατήστε εδώ.