Φυσική Ε' : Θερμότητα

[[iframe https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=jee5a60cf7a29713&iframe=1" frameborder="0" style="width:100%;max-width:700px;" height="800"]]