Φυσική Στ': Μεταδοτικές ασθένειες

[[iframe https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=ft75a5a5f3b7c42e&iframe=1" frameborder="0" style="width:100%;max-width:700px;" height="800"]]